Unelmia & utopioita

Työpajat on järjestetty vuonna 2020.

Piirustustyöpajat: feministisiä ja antikapitalistisia unelmia

Tervetuloa aloittamaan uusi vuosikymmen piirtämisen, unelmoimisen ja suunnittelemisen äärellä. Loukko tarjoaa yhteisen tilan käsitellä vaihtoehtoisia ja mahdottomiltakin tuntuvia tulevaisuudennäkymiä, toiveita, unelmia ja utopioita. Uhkakuvat, huoli nykyisyydestä ja tulevaisuudesta saattavat tuntua ylitsevuotavilta ja lamaannuttavilta. Jos mahdollisille tulevaisuuksille ei asetettaisi rajoja, mitä haluaisit tulevan vuoden tai vuosikymmenen tuovan tullessaan? Mitä unelmia juuri sinulla on? 

Lauantai 11.1.2020 11:30–15:30 
Minä & muut

Lauantai 18.1.2020 klo 11:30–15:30 
Ympäristö- ja kaupunkiutopiat

11.1. työpajassa pohditaan piirtäen yhteiskunnallista ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, aktivismin mahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä, auttamista ja henkilökohtaisia unelmia. Työpajan alussa virittäydymme aihepiiriin kuuntelemalla lyhyitä tekstejä. Alustus ei sisällä varsinaista opetusta, mutta pajassa on mahdollista saada tukea esimerkiksi kuvalliseen sommitteluun ja omien ideoiden kuvittamiseen. 

18.1. piirretään unelmien koteja, kaupunkeja ja muita asumismuotoja, hahmotellaan kunnioittavaa luontosuhdetta, lajien välistä yhteiseloa tai ehkäpä koko maapallon tulevaisuutta. Millaisessa Helsingissä sinä haluaisit asua? Miltä näyttäisi valtamerten muovia syövä robotti? Työpajan alussa katsomme esimerkkejä taiteilijoiden kuvittamista utopioista. Alustus ei sisällä varsinaista piirtoteknistä opetusta, mutta pajassa on mahdollista saada tukea esimerkiksi perspektiivin kuvaamiseen.

Työpajat ovat ilmaisia.