Marginalisoituja kehoja piirtäen

2020 alkuvuodesta ohjasin Alakulttuurikeskus Loukolla sarjan croquis -työpajoja teemalla Marginalisoituja kehoja piirtäen.

Työpajoissa tutkittiin ihmiskehojen monimuotoisuutta havainnoimalla viikottain vaihtuvaa elävää mallia ja tuottamalla kuvia vapaavalintaisella tekniikalla.

Työpajojen tarkastelukulmana olivat marginaaliin sijoitetut, toissijaisiksi tai poikkeuksellisiksi mielletyt ihmiskehot, joista tuotetut representaatiot ovat harvinaisempia ja ne on usein esitetty kielteisessä tai jopa vahingollisessa kontekstissa.

Lisäksi työpajoissa tarkasteltiin taiteilijan valtapositiona representaatioiden välittäjänä sekä yksittäisen taiteilijan tuottamien representaatioiden yhteyttä tämän aiemmin omaksumiin käsityksiin keskivertona tai normaalina näyttäytyvästä ihmisruumista. Työpajoja ohjasi halu hämärtää matemaattista mittasuhdekaavaa kasvojen ja ruumiin piirtämisessä ja tarjota mahdollisuuksia uudenlaisen taiteellisen tiedon synnyttämiselle.