Filosofia

TEEMAT

UTOPIAT – TULEVAISUUS

PEHMEYS – SALLIVUUS – EMPATIA YHDENMUKAISUUS – VÄHEMMISTÖOIKEUDET – SOLIDAARISUUS LEMPEYS – AIKUISKASVATUS – KUUNTELEMINEN
KOHTAAMINEN – UNELMOINTI

Tunnen erityisesti kutsumusta kriittiseen ja feministiseen pedagogiikkaan. Minulle on tärkeää huomioida jokaisen oppijan erilaiset lähtökohdat, ominaisuudet sekä tarpeet, antamatta niiden kuitenkaan määritellä liikaa.