Näyttely Espoossa 27.-31.7.2022

Lohikäärmeitä ja hapuilua
Lykantropia & Nova Kaspia
27. – 31.7.2022
Galleria Villisika
Soukantie 4, 02360 Espoo

(ENG below)

Tervetuloa Nova Kaspian ja Lykantropian yhteisnäyttelyyn Galleria Villisikaan Espoon Soukassa. Näyttely esittelee taiteilijoiden kuvitusprojekteja Marginalisoidut kehot ja Karhu, joka teki kukkaseppeleen.

Näyttely on auki: 

Ke 14–18
To 14–18
Pe 12–15 
La 12–15
Su 12–15

Lykantropian vesivärikuvitukset ovat hänen työnimellä Karhu, joka teki kukkaseppeleen kulkevasta projektista. Teokset kutsuvat pysähtymään ihailemaan luonnon pieniä yksityiskohtia, ja kannustavat antamaan mielikuvituksen viedä matkalle. Projekti tarkastelee oman paikan löytämistä maailmassa ja tutkii lempeyden voimaa. Taiteen edistämiskeskus on tukenut projektia.

Nova Kaspian Marginalisoidut kehot -kuvitussarja tarkastelee ihmiskehoja piirtäen ja maalaten. Kaspia haluaa kysyä, millaiset kehot ja kasvot  jäävät vähemmälle huomiolle länsimaisessa piirto- ja maalaustaiteessa. Millaisen kehon hyväksymme normaalina? Kuka saa olla aktiivinen ja itsenäinen toimija? Työskentelyn tavoitteena on ollut ennen kaikkea ravistella taiteilijan omia opittuja ja juurtuneita tapoja kuvata ihmiskehoa. Projekti on saanut tukea Kuvittajat ry:ltä.

Lykantropia (s. 1992) on kuvittaja ja kuvataiteilija. Hän on erityisen kiinnostunut lempeiden vaihtoehtoisten todellisuuksien luomisesta kannanottamisen välineenä, ja vastalauseena kovuutta ja ankaruutta vastaan.

Nova Kaspia (s. 1990) on kuvittaja, kuvataiteilija ja taidepedagogiikan opiskelija. Häntä kiehtovat identiteetin ja vallan kysymykset, mauttomuus, erilaisten ryhmien itsemäärittely ja (anti-)voimaantumisen narratiivit.

Esteettömyystiedot:

Rakennamme näyttelyn 26.7., jolloin päivitämme lopulliset kuvat ja infot.

Sisäänkäynti:

Tilan sisäänkäynnillä on taso, mutta näyttelyn ajaksi asennamme metallisen rampin jolla tason päälle pääsee. Ramppi on 74 cm leveä ja 124 cm pitkä. Rampin kantavuus on 272 kg. Taso on oven edestä 15 cm korkea ja sivusta 21 cm korkea. Tason päällä on metallinen ritilä.

Sisäänkäynnillä on kaksi ulospäin aukeavaa ovea, jotka sään salliessa pidämme auki. Oviaukot ovat 98 cm leveät, tarvittaessa kaksi kertaa leveämmät sillä viereisen oven saa auki.

Sisäänkäynnillä on kaksi kynnystä. Ulompi kynnys on ulommalta puolelta 5 cm korkea, sisemmältä puolelta 1,5 cm korkea. Sisempi kynnys on ulommalta puolelta 4 cm korkea, toisella puolella ei pudotusta. Odotamme vielä varmistusta, saammeko lainaan kynnysluiskat näihin kynnyksiin. Olemme kahdestaan paikalla näyttelyn aukiolon ajan ja autamme mielellämme kynnysten yli tarvittaessa.

Galleriatila:

Tila on yksi iso huone, jossa ei ole rappuja, kynnyksiä tai mattoja. Rakennamme näyttelyn niin, että siellä voi liikkua mahdollisimman helposti. 

Näyttelyinfot ja kieli:

Tilassa on näyttelyinfot suomeksi, selkosuomeksi, englanniksi ja selkoenglanniksi. Näyttelyinfot tulevat seinille sekä printattuna paperille, jota voi pidellä itse. Taiteilijat tarjoavat mielellään suullisen kuvailun teoksista tarvittaessa.

Äänet ja vilkkuvat valot:

Tilassa ei ole ääntä tai vilkkuvia valoja tuottavia teoksia.

WC:

Tilassa ei ole asiakaskäyttöön WC-tiloja, mutta tarvittaessa työntekijöille tarkoitettua WC:tä voi käyttää vapaasti. WC on ahdas, tilaan ei mahdu esim. pyörätuolilla. WC:ssä ei ole hoitopöytää.


Of dragons and fumbling around
Lykantropia & Nova Kaspia
27. – 31.7.2022
Galleria Villisika
Soukantie 4, 02360 Espoo

Welcome to the joint exhibition by Nova Kaspia and Lykantropia in Gallery Villisika in Soukka, Espoo! The exhibition showcases the artists’ illustration projects Marginalized Bodies and Bear Who Made a Flower Crown.

Opening times: 

Wed 14–18
Thu 14–18
Fri 12–15 
Sat 12–15
Sun 12–15

Nova Kaspia’s illustration series Marginalized Bodies observes human bodies by drawing and painting. Kaspia wants to ask what kind of bodies and faces are left for lesser attention in Western drawings and paintings. What kind of bodies do we accept as normal? Who gets to be an active and autonomous operator? The aim in the working process has first and foremost been to shake the artist’s own learnt and ingrained ways of portraying the human body. The project has gotten support from The Finnish Illustration Association.

Lykantropia’s aquarelle illustrations are from their project with the working title Bear Who Made a Flower Crown. The illustrations invite you to pause and admire the little details in the nature, and to let your imagination to take you on a journey. The project observes finding your place in the world and explores the power of gentleness. Arts Promotion Centre Finland has supported this project.

Nova Kaspia (b. 1990) is an illustrator, a visual artist, and an art pedagogy student. He is intrigued by the questions of identity and power, tackiness, self-definition of different groups, and narratives of (anti-)empowerment.

Lykantropia (b. 1992) is an illustrator and a visual artist. They’re especially interested in creating gentle alternative realities as means of making a statement, and as an objection to harshness and strictness.

Accessibility:

We build the exhibition 26th of July, we will update the images and info then. Until then the info we can provide is unfortunately limited.

Entrance:

There is a elevation at the entrance, but for the duration of the exhibition there will be a metal ramp leading to the elevation. The ramp is 74 cm wide and 124 cm long, the capacity is 272 kg. The elevation is 15 cm high from the front and 21 cm from the side.

At the entrance there are two doors that open outwards, that we will keep open if the weather allows this. The doorways are 98 cm wide. In case needed the next door can be opened as well to make the doorway twice as wide.

There are two doorsills at the entrance. The outdoor doorsill is 5 cm high from outside and 1,5 cm from inside. The indoor doorsill is 4 cm high from other side, on the other side 0 cm. We are waiting for answer if we get ramps for these doorsills. Both of us are present the whole opening hours and will gladly help over the ramps if needed.

The gallery space:

The space is one big room. There are no steps or doorsills inside the space. We will build the space so that it’s as easy as possible to move there. 

Sounds and flashing light:

There aren’t artworks that produce sound or flashing light.

Exhibition info and language:

In the gallery we will provide exhibition info in Finnish, simple Finnish, English and simple English. The info will be found on the walls and on paper that you can hold yourself if wanted. The artists will gladly provide an oral description of the artworks if needed.

WC:

There is no WC meant for guests, but in case needed the WC for staff can be used freely. The bathroom is small, it can’t unfortunately fit for example a wheelchair. The bathroom doesn’t have a changing table.